Αρχική arrow Ροή Ειδήσεων arrow : ΡΑΔΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 89,2
loading...

Ροή Ειδήσεων

ΡΑΔΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 89,2 fm

ΡΑΔΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 89,2 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. Ράδιο Ηγουμενίτσα 89,2 Ραδιοφωνικός Σταθμός της Θεσπρωτία 1989-2012 23 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ - ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ - ΣΑΓΙΑΔΑ - ΣΥΒΟΤΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ - ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ - ΠΕΡΔΙΚΑ - ΣΟΥΛΙ

Bloglines, Google Reader, My MSN, Netvibes, Newsburst
Newsgator, Odeo, Podnova, Rojo, My Yahoo!, Desktop Reader

 • favicon Πλήθος πιστών τίμησαν την γιορτή του Αγίου Δημητρίου στο Γραικοχώρι (ΒΙΝΤΕΟ) 26 Οκτ 2014, 08:58

  Πλήθος πιστών τίμησαν την γιορτή του Αγίου Δημητρίου στο Γραικοχώρι (ΒΙΝΤΕΟ)


  ()

  Blinklist Blogmarks del.icio.us Digg Ma.gnolia My Web 2.0 Newsvine Reddit Segnalo Simpy Spurl Wists Technorati

 • favicon Μία πρόσληψη στον Δήμο Ηγουμενίτσας 26 Οκτ 2014, 08:53

  Μία πρόσληψη στον Δήμο Ηγουμενίτσας


  ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»
  Ανακοινώνει

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ««Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων»» του Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
  Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας.

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπ’ όψιν κας Μ. Κυβράνογλου (τηλ. επικοινωνίας: 26653-60020/21 – fax: 26650-26346, email: pakppo@1345.syzefxis.gov.gr)

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής, στη δομή ΚΗΦΗ Δημοτικού Διαμερίσματος Πλαταριάς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηγουμενίτσας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

  Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ

  ()

  Blinklist Blogmarks del.icio.us Digg Ma.gnolia My Web 2.0 Newsvine Reddit Segnalo Simpy Spurl Wists Technorati

 • favicon ΕΠΑΛ Παραμυθιάς: Καμπάνια ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών 26 Οκτ 2014, 08:47

  ΕΠΑΛ Παραμυθιάς: Καμπάνια ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών


  Το ΕΠΑΛ Παραμυθιάς στα πλαίσια προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πραγματοποίει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών και πολιτών του Δήμου Σουλίου σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.

  Στα πλαίσια των δράσεων αυτών, πραγματοποιείται διανομή ενημερωτικού υλικού σχετικά με την ανακύκλωση, τα οφέλη αυτής καθώς τις επιπτώσεις που προκαλούν στο περιβάλλον οι τοξικές ουσίες των ηλεκτρικών συσκευών.

  Πρόσφατα μάλιστα και κατά την διάρκεια του Λαμπόβου, οι μαθητές του ΕΠΑΛ Παραμυθιάς, επέκτειναν την δράση τους τόσο στον χώρο της εμποροπανήγυρης όσο και στο κεντρο της πόλης.

  Σύμφωνα με την διεύθυνση του ΕΠΑΛ Παραμυθιάς, οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν με σκοπό η ανακύκλωση να γίνει βίωμα στους κατοίκους της πόλης.

  http://www.paramythia-online.gr/paramythia/images/stories/epal_paramythias_anakiklosi_14_a.jpg
  http://www.paramythia-online.gr/paramythia/images/stories/epal_paramythias_anakiklosi_14_b.jpg

  ()

  Blinklist Blogmarks del.icio.us Digg Ma.gnolia My Web 2.0 Newsvine Reddit Segnalo Simpy Spurl Wists Technorati

 • favicon Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για διαρρήξεις και κλοπές σε λεωφορεία στα Ιωάννινα 26 Οκτ 2014, 08:41

  Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για διαρρήξεις και κλοπές σε λεωφορεία στα Ιωάννινα

  http://4.bp.blogspot.com/_EWSCynPo_9Q/TML0Mh2dcXI/AAAAAAAAClk/HbhCKyTG85s/s1600/DSC_0033.jpg

  Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας προχθές (24.10.2014) τα ξημερώματα στα Ιωάννινα, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ιωαννίνων, δυο ημεδαποί, ηλικίας 22 και 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων.

  Η εγκληματική δράση των δύο ημεδαπών περιλαμβάνει διαρρήξεις και κλοπές σε λεωφορεία στα Ιωάννινα, με λεία ηλεκτρονικές συσκευές και χρήματα.

  Ειδικότερα, στο πλαίσιο μεθοδικής αστυνομικής έρευνας και συνδυαστικής αξιολόγησης στοιχείων τρόπου δράσης, διαπιστώθηκε ότι οι δυο συλληφθέντες, κατά το χρονικό διάστημα από 22 έως 24-10-2014, διέπραξαν πέντε διαρρήξεις – κλοπές σε υπεραστικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, που ήταν σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στα Ιωάννινα, απ’ όπου αφαίρεσαν συνολικά:
  • το χρηματικό ποσό των (500) ευρώ
  • δύο ράδιο –CD και μία συσκευή αναπαραγωγής μουσικής (mp3).
  Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν, ιδιοκτησίας του 22χρονου δράστη, ταυτοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης αξιοποίνων πράξεων και κατασχέθηκε.

  Επίσης, βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά μέσα και εργαλεία (γαλλικό κλειδί, φακός, γάντι) και ένα πτυσσόμενο μεταλλικό γκλομπ.

  Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

  ()

  Blinklist Blogmarks del.icio.us Digg Ma.gnolia My Web 2.0 Newsvine Reddit Segnalo Simpy Spurl Wists Technorati

 • favicon Μηχανική βλάβη στο “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ” 26 Οκτ 2014, 08:37

  Μηχανική βλάβη στο “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ”

   
  Ενημερώθηκε, μεσημβρινές ώρες εχτές, η Λιμενική Αρχή Κέρκυρας, από τον Πλοίαρχο του Ε/Γ Ο/Γ-Δ/Ρ-ΑΝ “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ” Ν.Π. 9915, ότι κατά τη διαδικασία απόπλου για την εκτέλεση του προγραμματισμένου του δρομολογίου από Κέρκυρα για Ηγουμενίτσα, με ογδόντα τρεις (83) επιβάτες και τριάντα (30) οχήματα, παρατηρήθηκε διαρροή καυσαερίων αριστερής κύριας μηχανής.

  Άμεσα στο σημείο μετέβη Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων, ενώ από την οικεία Λιμενική Αρχή απαγορεύτηκε ο απόπλους του “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ” μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και προσκόμισης βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από το νηογνώμονα που το παρακολουθεί.

  ()

  Blinklist Blogmarks del.icio.us Digg Ma.gnolia My Web 2.0 Newsvine Reddit Segnalo Simpy Spurl Wists Technorati

 • favicon Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου 26 Οκτ 2014, 08:32

  Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου
  Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Τετάρτη 29 Οκτωβριου στις 18:00 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ του υφιστάμενου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.
  ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων των Δήμων στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου.-
  ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου, για την Γενική Συνέλευση του δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων.
  ΘΕΜΑ 4o: Oρισμός εκπροσώπων του Δήμου, με τον αναπληρωτή τους στο Δ.Σ του Συνδέσμου Παρακαλάμιων Δήμων Προστασίας και Αξιοποίησης του Ποταμού Καλαμά.
  ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός ετήσιας επιχορήγησης Νομικών Προσώπων του Δήμου, για το έτος 2014.
  ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σουλίου.
  ΘΕΜΑ 7ο: Απ΄ ευθείας ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές διενέργειας του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων και του ισολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. Έτους 2014.
  ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
  ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥ.
  ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.
  ΘΕΜΑ 11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
  ΘΕΜΑ 12ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥ.
  ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Κατασκευή τοιχίων Αντιστήριξης Δ.Ε. Παραμυθιάς.
  ΘΕΜΑ 14ο: Χορήγηση 2ης Παράτασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ.
  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ.
  ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΠΛΑΚΩΤΗΣ.
  ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: -ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
  ΘΕΜΑ 17ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου *ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
  ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ερευνητικών εργασιών στην θέση Αγρόκτημα στην Τ.Κ. Γαρδικίου στην Αφοί Νίκου-Αφοί Σιώχου Ο.Ε.
  ΘΕΜΑ 19ο: Ρυθμίσεις λογαριασμών ύδρευσης.
  ΘΕΜΑ 20ο: Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντων.
  ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εορταστικών εκδηλώσεων της Ιστορικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Δήμο Σουλίου.
  ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου.
  ΘΕΜΑ 23ο: Παράταση διάρκειας μίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ Παγκρατίου.
  ΘΕΜΑ 24ο: Εκμίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής.
  ΘΕΜΑ 25ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου ( στάσιμου και Πλανοδίου) στο Δήμο Σουλίου- ορισμός τέλους χρήσης.
  ΘΕΜΑ 26ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τον αριθμό αδειών: α) επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών& β) παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών στο Δήμο Σουλίου.
  ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της αριθμ. 34/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ *ΑΡΩΓΗ* περί: Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014 για προμήθεια προγράμματος μηχανογράφησης.
  ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της αριθμ. 35/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ περί: Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014 για την κάλυψη υποστήριξης της ΑΒ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην υλοποίηση της έκθεσης Η Θεσπρωτία του Εδουάρδου Λύαρ.
  ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2015.
  ΘΕΜΑ 30ο: Υποβολή αίτησης προς ένταξη του έργου Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Σουλίου Ν.Θεσπρωτίας στο μέτρο 321 του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013.
  ΘΕΜΑ 31ο: Α)Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης έργου Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Καρυωτίου Δήμου Σουλίου, Β)Υποβολή αίτησης προς ένταξη του έργου Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Καρυωτίου Δήμου Σουλίου στο μέτρο 321 του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013.
  ΘΕΜΑ 32ο: Α)Έγκριση μελέτης του έργου Εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου πηγών Τζεμερίκου Δήμου Σουλίου (Β φάση) Β)Υποβολή αίτησης προς ένταξη του έργου Εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου πηγών Τζεμερίκου Δήμου Σουλίου(Β φάση) στο μέτρο 321 του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013.

  ()

  Blinklist Blogmarks del.icio.us Digg Ma.gnolia My Web 2.0 Newsvine Reddit Segnalo Simpy Spurl Wists Technorati

 • favicon ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ, ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - Η ΟΜΟΝΟΙΑ 25 Οκτ 2014, 12:28

  ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ, ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - Η ΟΜΟΝΟΙΑ

  http://2.bp.blogspot.com/-DIAs1PgVVM4/VEP5XEkUd8I/AAAAAAAA5-Q/Bhg7PAt28KY/s1600/%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%91.jpg

  Γνωστοποιούμε στα μέλη - καταστήματα τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές της 19** Οκτωβρίου .

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΝΑΚΗΣ Θεόφιλος
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΠΕΖΑΣ Αναστάσιος ( Σούλης)
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χρήστος
  ΤΑΜΙΑΣ: ΦΑΣΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος
  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιος

  Η νέα διοίκηση του συλλόγου απευθύνει ένα θερμότατο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στα μέλη του Συλλόγου και δηλώνει ότι θα είναι συμπαραστάτης σε κάθε κάλεσμα προς στήριξη των συμφερόντων των μελών - καταστημάτων . 
   
  Αξιοσημείωτο και εντυπωσιακό είναι το γεγονός της μεγάλης συμμετοχής των συναδέλφων στις εκλογές. 
   
  Ζητάμε κατανόηση και χρόνο από τα μέλη διότι ξεκινάμε εκ του μηδενός την οργάνωση του συλλόγου .
  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

  ()

  Blinklist Blogmarks del.icio.us Digg Ma.gnolia My Web 2.0 Newsvine Reddit Segnalo Simpy Spurl Wists Technorati

 • favicon Ρεάλ - Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, στη ... SENTRA, με τις 2 μπύρες ΜΟΝΟ 3€ 25 Οκτ 2014, 09:37

  Ρεάλ - Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, στη ... SENTRA, με τις 2 μπύρες ΜΟΝΟ 3€  Το Sentra Sports Arena στην Ηγουμενίτσα, προσφέρει στους πελάτες του, αυτό το Σαββατοκύριακο,  μία μοναδική προσφορά.


  Το Σαββατοκύριακο, προφέρει 2 μπύρες Amstel Pils κατά άτομο, στην τιμή των 3€, κατά διάρκεια των αγώνων:
  • Ρεάλ - Μπαρτσελόνα - Σάββατο 25/10/2014 στις 19:00 και
  • Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός - Κυριακή 26/10/2014 στις 19:30

  Απολαύστε τους αγώνες και την μπύρα σας στο καταλληλότερο σημείο.

  Στη SENTRA

  Εθνικής Αντιστάσεως 104 στα Πλατάνια Ηγουμενίτσας

  ()

  Blinklist Blogmarks del.icio.us Digg Ma.gnolia My Web 2.0 Newsvine Reddit Segnalo Simpy Spurl Wists Technorati

 • favicon Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, για παράνομα τυχερά παιχνίδια στην Ηγουμενίτσα 25 Οκτ 2014, 07:22

  Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, για παράνομα τυχερά παιχνίδια στην Ηγουμενίτσα

  http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20130207/low/2013020700943_120860157.jpg

  Στο πλαίσιο των ελέγχων για την καταπολέμηση του παράνομου «τζόγου», συνελήφθησαν, χθες (24.10.2014) το απόγευμα, στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, δύο (2) ημεδαποί, ηλικίας 59 και 35 ετών, κατηγορούμενοι για παράνομα τυχερά παιχνίδια.

  Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε καφενείο ιδιοκτησίας του 59χρονου, στο οποίο εργάζεται ως υπάλληλος ο 35χρονος, όπου διαπιστώθηκε δομημένη εγκατάσταση και λειτουργία έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο και δυνατότητα πρόσβασης στη διενέργεια κερδοσκοπικών ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων «φρουτάκια».

  Επιπλέον, στον ίδιο χώρο, οι δράστες είχαν τοποθετήσει τρία (3) ειδικά διαμορφωμένα τραπέζια για τη διεξαγωγή παράνομων χαρτοπαιγνίων ενώ διαπιστώθηκε ότι ο 59χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, δεν κατείχε την προβλεπόμενη άδεια πιστοποίησης παιγνίων από την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).

  Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κατασχέθηκαν μαζί με τα παρελκόμενά τους.

  Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

  Blinklist Blogmarks del.icio.us Digg Ma.gnolia My Web 2.0 Newsvine Reddit Segnalo Simpy Spurl Wists Technorati

 • favicon 2,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο για Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο πληρώνουν οι κάτοικοι του πρώην δήμου Παραποτάμου - 1,50€ σε Σύβοτα και Ηγουμενίτσα 25 Οκτ 2014, 07:11

  2,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο για Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο πληρώνουν οι κάτοικοι του πρώην δήμου Παραποτάμου - 1,50€ σε Σύβοτα και Ηγουμενίτσα 
   
   
  Θέλοντας να πληροφορήσω τους συμπολίτες & τους πολίτες γενικότερα σχετικά με την Είσπραξη και Διαχείριση των Δημοτικών Τελών, για να γνωρίζουν και τι πληρώνουν και που πάνε τα χρήματα αυτά, παραθέτω τα παρακάτω:
   
  Τα έσοδα για Δημοτικά Τέλη εισπράττονται απευθείας από την ΔΕΗ, μέσω της εξόφλησης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, υπολογίζονται με συντελεστές και είναι ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας μας ή και του καταστήματος ή επιχείρησης που μας ανήκουν ή κατοικούμε, αλλά και ανάλογα με την χρήση που γίνεται, αφού συνήθως υπάρχουν άλλοι συντελεστές για τις οικίες και άλλοι για τα καταστήματα κλπ. Τα Δημοτικά Τέλη δεν έχουν σχέση με τον Δημοτικό Φόρο ο οποίος εισπράττεται με τον ίδιο τρόπο από την ΔΕΗ ο οποίος έχει επιβληθεί με νόμο από τον κράτος το 1989 με 6 έως 25 δραχμές ανά τετραγωνικό αρχικά, για όλη την Ελλάδα, με δικαίωμα αναπροσαρμογής 20% ετησίως για κάθε Δήμο που βούλεται να το κάνει. Από τα χρήματα αυτά η ΔΕΗ παρακρατεί απευθείας όλα τα οφειλόμενα για τον Δημοτικό Φωτισμό και αποδίδει τα υπόλοιπα στους δήμους.
   
  Οι συντελεστές καθορίζονται με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων και, σύμφωνα με τον νόμο, θα πρέπει να είναι αυστηρώς ανάλογοι με τις δαπάνες τις οποίες πραγματοποιεί ο Δήμος για καθαριότητα και για δημοτικό φωτισμό σε κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα. Για αυτόν τον λόγο, αλλά και για λόγους διαφορετικής αντιμετώπισης από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους, παρατηρούνται μεγάλες διαφορές από περιοχή σε περιοχή, όσον αφορά τα καταβαλλόμενα δημοτικά τέλη. Δεν προβλέπεται όμως μόνο να αυξάνονται αλλά και να μειώνονται αφού είναι συνάρτηση των εξόδων. Μείωση των εξόδων ή ορθότερη διαχείριση πρέπει να σημαίνει και μείωση των συντελεστών.
   
  Στην πόλη της Ηγουμενίτσας καταβάλλεται δημοτικό τέλος 1,35 ευρώ ανά τετραγωνικό οικίας, στην Νέα Σελεύκεια, το Γραικοχώρι και το Λαδοχώρι 0,90 ευρώ, στο Καστρί και στις περισσότερες από τις άλλες τοπικές κοινότητες 0,64 ευρώ στον Παραπόταμο1,30 ευρώ, στο Μαργαρίτι 0,72 ευρώ, στα Σύβοτα 1,00 ευρώ, στην Πέρδικα 1,00 ευρώ, στους Φιλιάτες 0,70 ευρώ (ήταν 0,50 πριν το 2012), στη Σαγιάδα 0,70 ευρώ και στην πόλη της Παραμυθιάς 1.06 ευρώ (διαμορφώθηκε το 2012). Αυτή η διαφοροποίηση δεν απαγορεύεται από τον νόμο, αρκεί να αποδεικνύεται με πραγματικά στοιχεία ότι υπάρχει αναλογικότητα και στα έξοδα που γίνονται και δεν επιβαρύνονται πχ. οι κάτοικοι της Ηγουμενίτσας ή του Παραποτάμου με επιπλέον έξοδα τα οποία θα έπρεπε να εισπράττονται από άλλη περιοχή του Δήμου.
   
  Ο Δημοτικός Φόρος, ο οποίος είναι, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητος από τα δημοτικά τέλη, επιβάλλεται, και πάλι, επί των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων και εισπράττεται, και πάλι, με τον ίδιο τρόπο από την ΔΕΗ. Ο συντελεστής του Δημοτικού Φόρου μπορεί, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, να αυξάνεται μέχρι 20% για κάθε οικονομικό έτος. Είναι ενιαίος για τον πρώην Δήμο Ηγουμενίτσας με 0,17 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, Φιλιάτες 0,20 ευρώ (αυξήθηκε το 2012), Σαγιάδα 0,50 ευρώ (μειώθηκε το 2012 από 0,70 ευρώ), Σύβοτα 0,50 ευρώ και Παραπόταμος 0,70 ευρώ. Οι δήμοι συνήθως χρησιμοποιούν με ενιαίο τρόπο τα έσοδα από τον δημοτικό φόρο για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
   
  Με βάση τα παραπάνω στοιχεία πρωταθλητής αναδεικνύεται ο πρώην δήμος Παραποτάμου οι κάτοικοι του οποίου πρέπει να έχουν και το ψηλότερο βιοτικό επίπεδο και τις καλύτερα παρεχόμενες υπηρεσίες αφού καταβάλλουν 2,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο συνολικά. 
  Ακολουθούν τα Σύβοτα και η πόλη της Ηγουμενίτσας με 1,50 κ 1,52 ευρώ αντίστοιχα. Για Μαργαρίτι και Πέρδικα (αποφ. 223/2011 Οικον. Επιτροπής Δήμου) δεν υπάρχουν στοιχεία. Οφείλω πάντως να τονίσω ότι και τα 0,17 ευρώ του Δήμου Ηγουμενίτσας είναι υπερβολικά χαμηλά και τα 0,70 και 0,50 ευρώ κάποιων πρώην Δήμων υπερβολικά υψηλά για ένα φόρο ο οποίος ξεκίνησε, όπως προανέφερα, το 1989. Ακόμα και αν γινόταν κάθε δύο έτη η αύξηση δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το ποσό των 0,30 ευρώ σε κάθε περίπτωση. Δεν θεωρώ «υπερβολικά» τα καταβαλλόμενα από τους δημότες του Παραποτάμου 2,00 ευρώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι δίκαια.
   
  Πολλές δημοτικές αρχές των πρώην Καποδιστριακών Δήμων δεν προέβαιναν στις απαιτούμενες αυξήσεις των δημοτικών τελών (π.χ Δήμος Φιλιατών με 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό) με αποτέλεσμα είτε να δημιουργούνται χρέη (κυρίως), είτε να καλύπτουν τα επιπλέον έξοδα από «άλλους πόρους», κοινώς ανεξέλεγκτη χρηματοδότηση από την κεντρική εξουσία. Άλλοι πάλι πιθανώς λόγω μη σωστής διαχείρισης ή διάθεσης για άλλους σκοπούς, επέβαλαν υπέρογκες αυξήσεις είτε στα δημοτικά τέλη είτε, κυρίως, στον δημοτικό φόρα παραβαίνοντας τον νόμο που προβλέπει μέχρι 20% αύξηση, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται υπερβολικά ποσά για δημοτικά τέλη και να υπάρχει ανισότητα των παρεχομένων υπηρεσιών με τα εισπραττόμενα χρήματα.

  Όλα τα έσοδα έχουν συγκεκριμένους διακριτούς κωδικούς (κωδικός 20-7 για τα τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού), στους οποίους πρέπει να πιστώνονται, και πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και ανταποδοτικά για τον σκοπό για τον οποίο εισπράττονται. Απαγορεύεται και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση έσοδα που αφορούν δημοτικά τέλη να διατίθενται για άλλους σκοπούς. Ο σκοπός ο οποίος διατίθενται αφορά, εκτός της καθαριότητας και την συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου. Σε περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα με κωδικό 20-7. Αυτά αφορούν αποκομιδή απορριμμάτων, συντήρηση & καύσιμα οχημάτων, προμήθεια κάδων, προμήθεια λαμπτήρων, αμοιβές ηλεκτρολόγων, έξοδα ΧΥΤΑ, αλλά και την μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολείται τόσο στην καθαριότητα όσο και στον ηλεκτροφωτισμό.
   
  Οι Δήμοι πρώτα από όλα θα πρέπει να πάψουν να είναι επαίτες της Κεντρικής Διοίκησης και να νοικοκυρέψουν τα έσοδα που εισπράττουν από τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη και τα, ανταποδοτικά επίσης, τέλη ύδρευσης και τα έξοδα τους για αυτές τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Να εισπράττουν δίκαια και με ορθή κατανομή τα αναλογούντα χρήματα από τους δημότες και να διαχειρίζονται με σύνεση τα έσοδα αυτά. Όταν βέβαια μιλάμε για Διαχείριση και Διοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει αν κρατάμε και μικρό καλάθι.


  Κωστάρας Σταύρος

  ()

  Blinklist Blogmarks del.icio.us Digg Ma.gnolia My Web 2.0 Newsvine Reddit Segnalo Simpy Spurl Wists Technorati

 • favicon Εφαρμογή Περιβαλλοντικών Πολιτικών από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 25 Οκτ 2014, 06:53

  Εφαρμογή Περιβαλλοντικών Πολιτικών από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.


  Στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου “TENECOPORT”, το οποίο οδεύει προς την επιτυχή του ολοκλήρωση και στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος που αποτελεί πρωταρχικό στόχο, η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ενίσχυσε τις συνεργατικές της σχέσεις με τους διακρατικούς εταίρους και απέκτησε εκτεταμένη τεχνογνωσία στα θέματα της περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης. Παράλληλα, με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου καταγραφής των κρίσιμων περιβαλλοντικών θεμάτων (Eco-mapping) εντόπισε και αποφάσισε να αντιμετωπισθούν τα θέματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των προσμείξεων λυμάτων που εκχέονται στη θάλασσα κατά τη διάρκεια επισκευών, πλυσίματος και την προμήθεια καυσίμων των οχημάτων και μηχανημάτων του λιμένα καθώς και από επιφανειακές απορροές και τέλος τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων μέσω της αύξησης κατά 50% της ανακύκλωσης.

  Για το σκοπό αυτό διοργανώθηκαν Πληροφοριακά και Τεχνικά Σεμινάρια καθώς και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας ανοιχτής πλατφόρμας συζήτησης και παρακολούθησης για την εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης (EMS) εντός της λιμενικής περιοχής. Επιπρόσθετα, δημιουργήσαμε ένα Διαχειριστικό Σχέδιο Δράσης για το λιμένα μας μέσω του εντοπισμού των κρίσιμων περιβαλλοντικών παραγόντων, του σχεδιασμού των δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και το προσδιορισμό εξοπλισμού αιχμής για την εφαρμογή του σχεδίου. Στο κεντρικό κτήριο του επιβατικού σταθμού εγκαταστάθηκε ένας ανιχνευτής συγκέντρωσης αερίων. Ο εξειδικευμένος αυτός εξοπλισμός μετρά τις συγκεντρώσεις των CO, SO2, NO2, O3, τη θερμοκρασία, την υγρασία και την κατεύθυνση του ανέμου. Αυτός ο ανιχνευτής θα παρακολουθεί το πιο κρίσιμο περιβαλλοντικό ζήτημα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, το οποίο είναι η ρύπανση του αέρα από τις εκπομπές των πλοίων.

  Μέσω της αξιοποίησης άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που υλοποιούνται τη παρούσα χρονική στιγμή, και την αξιοποίηση ενός εκτεταμένου (από Σύβοτα έως Σαγιάδα) ασύρματου δικτύου δεδομένων που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, σκοπεύουμε στο προσεχές μέλλον να εγκαταστήσουμε αρκετούς σταθμούς μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη περιβαλλοντική προστασία της περιοχής μας. Τέλος, μέσω της σχετικής μελέτης σκοπιμότητας που εκπονήθηκε για την εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου Δράσης σχετικά με τη ρύπανση του αέρα από τις εκπομπές των πλοίων, αναδείχθηκε ότι με μικρές επενδύσεις από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, θα μπορούσαν να υπάρξουν αποτελέσματα πολύ ικανοποιητικά, συμβάλλοντας με αυτό το τρόπο στη προστασία του περιβαλλοντικού μας πλούτου.

  Το έργο“TENECOPORT” έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “SouthEastEurope–TransnationalCooperationProgramme” και συχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 27 μήνες και λήγει το Δεκέμβριο του 2014. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2,284,282.00 EUR με τον προϋπολογισμότου Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας να είναι 131,500.00 EUR. Το Εταιρικό Σχήμα αποτελείται από δεκαέξι (16) εταίρους οι οποίοι προέρχονται από επτά (7) χώρες (Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο, Κροατία, Αλβανία και Ελλάδα). Από τη χώρα μας, πέραν του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, συμμετέχουν ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών καθώς και το ΤΕΙ Ηπείρου.

  Το παρόν έργο, διευρύνοντας το υπάρχον δίκτυο που δημιουργήθηκε μεταξύ των ECOPORT8 λιμένων, επικεντρώνεται στην δημιουργία μιας μόνιμης πλατφόρμας συζήτησης και ανάληψης δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος, οργανωμένη σε δύο επίπεδα. Πρώτα μεταξύ των Οργανισμών Λιμένων, σκοπεύοντας να καθιερωθούν κοινοί κανόνες και έπειτα μεταξύ των Λιμένων και των ενδιαφερομένων που λειτουργούν εντός του χώρου τους, σκοπεύοντας να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των διαδικασιών και να προτείνει την τροποποίηση, κατά την πάροδο του χρόνου, των περιβαλλοντικών πρωτοκόλλων.

  Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του έργου “TENECOPORT”είναι δύο. Πρωτεύων στόχος είναι η ενίσχυση της διασυνοριακής και της διευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των περιοχών των λιμένων της Νότιο-Αναλυτικής Ευρώπης (SEE), αναπτύσσοντας μια αποτελεσματική σχέση μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων (Οργανισμοί Λιμένων, τοπικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, εξωτερικοί φορείς εκμετάλλευσης καθώς και οι κάτοικοι των εμπλεκόμενων χωρών), με σκοπό να παρακινήσει μια ολοκληρωμένη πολιτική πάνω στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο επόμενος στόχος είνα η ανάπτυξη και η υλοποίηση ευφυών συστημάτων πληροφοριακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμένων, χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες τεχνολογίες για προστασία από περιβαλλοντικούς κινδύνους με σκοπό να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, την βιοποικιλότητα και σε άλλους περιβαλλοντικά ευαίσθητους τομείς των περιοχών εφαρμογής.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκευθείτε τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του έργου http://www.tenecoport.euκαθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. www.olig.gr.

  ()

  Blinklist Blogmarks del.icio.us Digg Ma.gnolia My Web 2.0 Newsvine Reddit Segnalo Simpy Spurl Wists Technorati

 • favicon Ο DJ "VALENTINO" στο ΣΙΔΕΡΑΔΙΚΟ club στους Φιλιάτες 25 Οκτ 2014, 06:50

  Ο DJ "VALENTINO" στο ΣΙΔΕΡΑΔΙΚΟ club στους Φιλιάτες

   
   
  Την ερχόμενη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, θα είναι μαζί μας στο ΣΙΔΕΡΑΔΙΚΟ club,στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας,ο DJ "VALENTINO"!!!
   
  O γνωστός DJ ,υπόσχεται πως θα μας χαρίσει μια πραγματικά αξέχαστη βραδιά με της μεγαλύτερες επιτυχίες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα... 
   
  Μην λείψει κανείς!!!

  ()

  Blinklist Blogmarks del.icio.us Digg Ma.gnolia My Web 2.0 Newsvine Reddit Segnalo Simpy Spurl Wists Technorati

 • favicon Διακοπή στην υδροδότηση την Δευτέρα σε περιοχές της Παραμυθιάς 25 Οκτ 2014, 06:48

  Διακοπή στην υδροδότηση την Δευτέρα σε περιοχές της Παραμυθιάς

   
   
  Προγραμματισμένη διακοπή νερού θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου σε σημεία της Παραμυθιάς, λόγω εργασιών στο δίκτυο υδροδότησης.

  Η διακοπή στην υδροδότηση θα ξεκινήσει στις 08:00 μέχρι το πέρας των εργασιών και θα επηρεάσει τα εξής σημεία:
  - Περιφερειακός Αγίου Δονάτου
  - Οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή (στο ύψος της αρχή πεζοδρόμου και στο ύψος του πρώην πρακτορείου ΚΤΕΛ)
  - Οδός Ρίγγα (στο ύψος της Λαϊκής Αγοράς)

  Blinklist Blogmarks del.icio.us Digg Ma.gnolia My Web 2.0 Newsvine Reddit Segnalo Simpy Spurl Wists Technorati

 • favicon Ισχυρός σεισμός 5.2 Ρίχτερ στην Άρτα 25 Οκτ 2014, 06:26

  Ισχυρός σεισμός 5.2 Ρίχτερ στην Άρτα

   
  Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5.2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:43 τα ξημερώματα του Σαββάτου 249χλμ δυτικά βορειοδυτικά της Αθήνας.

  Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 25χλμ νότια νοτιοανατολικά της Άρτας.

  Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Α.Τ. Άρτας, δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά ζημιών. 
   
  Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Πρέβεζα και τη Θεσπρωτία.

  Blinklist Blogmarks del.icio.us Digg Ma.gnolia My Web 2.0 Newsvine Reddit Segnalo Simpy Spurl Wists Technorati

 • favicon Κινδύνεψε επιβάτης ιστιοφόρου στον όρμο Παγανιά λωρίδας Σαγιάδας 25 Οκτ 2014, 05:52

  Κινδύνεψε επιβάτης ιστιοφόρου στον όρμο Παγανιά λωρίδας Σαγιάδας
   
  http://www.newsbomb.gr/media/k2/items/cache/7543fd9d9277fa1d0ab9542b976032a9_XL.jpg

  Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, απέπλευσε πλωτό σκάφος και όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, για τον εντοπισμό 67χρονου αλλοδαπού, μοναδικού επιβαίνοντα στο Ι/Φ “PEGASUS” σημαίας ΗΠΑ, ο οποίος πραγματοποιούσε συνεχείς κλήσεις μέσω VHF, διότι έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

  Το Ι/Φ εντοπίστηκε σε μη προσβάσιμο από την ακτή σημείο του όρμου Παγανιά λωρίδας Σαγιάδας και με τη συνδρομή του Ε/Π σκάφους βοηθ. ιχθυοκαλλιέργειας “ΕΡΙΝΟΣ” Τ.Σ.03, ο 67χρονος ασθενής μεταφέρθηκε στη στεριά, απ' όπου διεκομίσθη με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών.

  Blinklist Blogmarks del.icio.us Digg Ma.gnolia My Web 2.0 Newsvine Reddit Segnalo Simpy Spurl Wists Technorati

loading...
loading...

Τι παίζει η τηλεόραση !

Στατιστικά

Επισκέπτες: 3327081

Online χρήστες

Έχουμε 14 επισκέπτες σε σύνδεση